Hyppää sisältöön

Linkkejä

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Museovirasto

Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä sekä museoiden ja yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa, ja päätökset julkistetaan huhtikuussa.

Museoviraston avustukset

ELY-keskukset

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa.

ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon

Kotiseutuliitto

Suomen kotiseutuliitto myöntää avustuksia seurantalojen korjaamiseen. Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa, ja päätökset julkistetaan maaliskuussa.

Kotiseutuliiton avustukset

Kirkkohallitus

Seurakunta kirkkohallituksen rakennusavustusta kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen.

Kirkkohallituksen avustukset

Museoviraston palveluita

Tietoa rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Museoviraston verkkosivuille on koottu yleistä tietoa rakennetusta kulttuuriympäristöstä, valtion rakennusperinnöstä, rakennusten suojelusta sekä maankäytöstä.

Rakennettu kulttuuriympäristö Museoviraston sivuilla

Museoviraston sivuilla julkaistaan rakennetun kulttuuriympäristön ohjeita ja oppaita.

Rakennetun kulttuuriympäristön ohjeita ja oppaita

Isoimmista aihekokonaisuuksista on tehty myös erillisiä verkkosivustoja. Näiden tiedot on koottu Museoviraston verkkosivuille Digitaaliset aineistot -osioon. Tutustumisen arvoisia sivustoja ovat esimerkiksi Tapettitietokanta, Rakennettu hyvinvointi, Koulurakennus.fi sekä Valtiolle rakennettu.

Museoviraston digitaaliset aineistot

Kulttuuriympäristön palveluikkuna - kyppi.fi

Kulttuuriympäristön palveluikkuna on Museoviraston ylläpitämä palvelu, joka sisältää viraston arkistoon, rekistereihin ja kokoelmiin tallennettua tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Kyppi.fistä löytyvät esimerkiksi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Rakennetun ympäristön piirustukset, Rakennusperintörekisteri sekä kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

www.kyppi.fi

Museoviraston kirjasto

Museoviraston kirjasto Helsingissä on kaikille avoin kulttuuriperintöalan tieteellinen erikoiskirjasto. Kokoelmissa on tietoa myös rakennussuojelusta, restauroinnista ja konservoinnista. Kirjaston aineistot ovat haettavissa kokoelmatietokanta Helkasta.

Museoviraston kirjaston sivut

Ohjeita ja oppaita

Museovirasto julkaisee monenlaisia ohjeita ja oppaita verkkosivuillaan.

Rakennetun kulttuuriympäristön ohjeet ja oppaat
Selvityksiä ja raportteja

Museoviraston ohjeita ja oppaita

Alueelliset vastuumuseot

Alueelliset vastuumuseot toimivat alueellaan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana.

Valtaosa maankäytönsuunnittelun kulttuuriympäristöasioista hoidetaan alueellisissa vastuumuseoissa. Museot antavat lausuntoja ja osallistuvat viranomaisneuvotteluihin. Niiden tehtäviin kuuluu myös neuvonta.

Luettelo alueellisista vastuumuseoista