Hyppää sisältöön

Tietoa Näyteikkunasta

Museovirasto julkaisee Korjaustaidon Näyteikkunassa esimerkkejä säilyttävän korjaamisen työstä erilaisissa korjaamisen ja restauroinnin tehtävissä, monenlaisissa kohteissa. Esimerkkejä on mm. rakennusperinnön hoidosta, kestävästä rakennuskulttuurista ja restauroinnista.

Videot, kuvaraportit, kirjoitukset ja tapahtumatallenteet tuovat näkyviin säilyttävän korjaamisen onnistumisen keskeisiä tekijöitä – kohteeseen perehtynyttä lähestymistapaa, hyviä käytäntöjä, asiantuntemusta ja osaamista.

Näyteikkunan raportteja ja videoita tuottavat Museovirasto sekä sen kanssa yhteistyötä tekevät tahot.

Haluatko mukaan?

Esitysten julkaisemisesta Näyteikkunassa päättää Museoviraston KYP-osastolla Näyteikkuna-työryhmä. Museoviraston ulkopuolella tuotettujen aineistojen julkaisemisesta kannattaa neuvotella jo etukäteen, käsikirjoitusvaiheessa. Museovirasto voi antaa ohjeita esimerkiksi teknisestä toteutuksesta. Ehdotuksia voi esittää Korjaustaidon palautesähköpostiin korjaustaito@museovirasto.fi.

Museovirasto päättää sisällön julkaisemisesta ja julkaistuna pitämisestä Näyteikkunan tavoitteiden ja yleisten linjausten pohjalta.

Näyteikkunan periaatteita

Museoviraston tehtävän mukaisesti Näyteikkuna

  • edistää rakennusperinnön vaalimista, säilyttävän korjaamisen kulttuuria, kestävää rakennuskulttuuria sekä yleistä tietoisuutta rakennetusta kulttuuriperinnöstä
  • tuo monipuolisesti ja asiantuntevasti esiin maamme rakennusperintöä, sen säilymisen, kunnossapidon, korjaamisen haasteita sekä alan asiantuntemusta, osaamista ja kehitystä
  • tuo esiin kohteiden moninaisuutta antamalla näkyvyyttä niin jokapäiväisen ympäristön tyypillisille kohteille kuin ainutlaatuisille museokohteille, kaiken ikäisille ja -kokoisille, kaiken tyyppisiltä omistajilta ja osaajilta
  • on esittelykanava Museoviraston ja vastuumuseoiden työlle rakennetun kulttuuriperinnön hoitamisessa.

Näyteikkuna ei ole kanava kaupallisille viesteille. Logojen yms. näkyvyyttä pyritään rajoittamaan. Näyteikkunassa voidaan kuitenkin tuoda tekijöitä ja osaajia esiin omilla nimillään. Kuvissa esiintyvien henkilöiden ja kohteiden omistajien suostumus varmistetaan ennen julkaisemista.