Hyppää sisältöön

Kulttuuriperinnön vaalimisen eurooppalaiset standardit

Kulttuuriperinnön vaalimisen eurooppalaiset standardit

Yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville on tärkeää. Siksi vuodesta 2002 on tehty eurooppalaisia kulttuuriperinnön vaalimisen EN-standardeja.

Kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelusta vastaa CENin tekninen komitea TC 346. Se laatii mm. korjausrakentamista, historiallisten rakennusten energiatehokkuutta ja puurakenteita, kokoelmien säilymisen turvaamista, näyttelyvalaistusta, museoesineiden pakkauksia ja kuljetusta, sisä- ja ulkoilmaston mittaamista sekä konservointiprosessia käsittelevät standardit.

Yhteiset määritelmät helpottavat yhteistyötä

Standardien avulla on helpompaa valmistaa, myydä ja tilata palveluita sekä tuotteita, verrata tuloksia ja antaa raja-arvoja kulttuuriperinnön säilyttämisen saralla. Kulttuuriperintöalalla toimii monen eri alan ammattilaisia, asiantuntijoita ja maallikoita, viranomaisia ja yhdistyksiä. Yhteisillä määritelmillä ja käytännöillä työ helpottuu ja puhumme paremmin yhteistä kieltä. Museovirasto ja muut alan toimijat ovat mukana standardien valmistelussa Euroopan tasolla. Suomessa seurantaryhmä lausuu ja perehtyy uusiin standardeihin sekä levittää tietoa niistä.

Standardit ovat tärkeitä tiedonvälityksen ja -vaihdon kannalta, luonnontieteellisten tutkimustulosten vertailussa ja museo-, konservointi- ja restaurointityön apuna. Aineellinen kulttuuriperintö pitää sisällään mm. kulttuuriympäristöt, rakennukset ja julkiset museokokoelmat. Standardityö ei sisällä sertifiointia.

Standardit syntyvät tarpeeseen

Yksi määritelmä standardiin on toistuvien ongelmien ratkaisuja esittävä asiakirja, joka perustuu asianosaisten yhteisymmärrykseen ja on tähän tehtävään tunnustetun elimen hyväksymä. Standardeista ei päätä mikään taho yksin.

Standardit syntyvät yleensä markkinoiden tarpeesta ja toiveesta. Niiden laatimiseen voivat kaikki osallistua halunsa ja kiinnostuksensa mukaan. Teknisessä komiteassa on edustettuna kunkin maan standardisoimisjärjestön valtuuttama edustaja. Kotimaisiin seurantaryhmiin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita.

Suomenkieliset standardit

Eurooppalaisten standardien viralliset kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Tällä hetkellä on viisi suomeksi käännettyä standardia:

  • SFS-EN 15898:2019 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Tärkeimmät yleiset termit ja määritelmät
  • SFS-EN 15946:2011 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Periaatteet kuljetusta varten pakkaamiseen
  • SFS-EN 16883:2017 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Ohjeita historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen
  • SFS-EN 16096:2012 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Rakennusperintökohteen selvitys ja raportti
  • SFS-EN 15759-1:2012 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Sisäilmasto. Osa 1: Kirkkojen, kappelien ja muiden uskonnonharjoituspaikkojen lämmitystä koskevia ohjeita

Lisätietoja

Kaikki alan standardit (Lomakkeen kohdassa ”Committee” valitse CEN/TC 346.)

Standardit ovat maksullisia tuotteita. Niitä myydään SFS:n kaupassa, ja niihin voi tutustua heidän kirjastossaan.

Lisää tietoa standardeista Museoviraston sivuilla