Hyppää sisältöön

Tietoa Korjaustaidosta

Korjaustaito.fi on Museoviraston ylläpitämä rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto. Sivusto on avattu helmikuussa 2022.

Sivusto on palkittu vuonna 2022 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinnolla esimerkillisestä korjaustiedon saavutettavuuden edistämisestä.

Museoliitto puolestaan on valinnut Korjaustaidon Vuoden 2023 museoviestintäteoksi.

Korjaustaito.fi-sivustolle saa vapaasti linkata kaikissa säilyttävän korjaamisen yhteyksissä.

Palautetta? Kysymyksiä? Puhujapyyntöjä?

Museoviraston asiantuntijat kertovat mielellään lisää Korjaustaito.fin aiheista.

Sivuston toimituskunnan tavoitat osoitteesta korjaustaito@museovirasto.fi

Sivuston sisältö

Korjauskortit

Museoviraston korjauskortit tarjoavat tietoa ja käytännön ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen rakennuksen omistajalle ja korjaajalle.

Korjauskorttien aiheina on maassamme vakiintuneita, kestäväksi ja korjattaviksi osoittautuneita rakenteita ja rakennustapoja. Ohjeet opastavat hoitamaan, kunnostamaan ja korjaamaan vanhaa rakennusta kestävästi ja taloudellisesti, sen arvoja vaalien.

Museovirasto on julkaissut korjauskortteja 1990-luvulta alkaen. Julkaistavasta sisällöstä vastaa Museovirasto. Sisällön kirjoittamiseen ovat osallistuneet kunkin aiheen asiantuntijat.

Tutustu Korjauskortteihin

Periaatteet ja käsitteet

Rakennusten hoito ja korjaaminen perustuu viestintään. Jotta eri toimijat pitkälläkin aikavälillä osaavat toimia yhteisen tavoitteen eteen, valintoja ja toimenpiteitä on kyettävä perustelemaan ymmärrettävästi ja kuvaamaan täsmällisesti.

Korjaustaidon sanasto määrittelee rakennetun ympäristön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin keskeisiä käsitteitä. Määrittelytyö on tehty Museovirastossa yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa.

Sanastoon on sisällytetty myös Museoviraston sanastotyössä ja julkisen hallinnon yhteisessä sanastotyössä määriteltyjä kulttuuriympäristöalan käsitteitä.

Periaatteet ja käsitteet -osiota täydennetään rakennusperinnön vaalimisen ja restauroinnin valintojen perusteita avaavilla sisällöillä, kuten asiantuntija-artikkeleilla sekä muualla tai aiemmin julkaistujen alan keskeisten aineistojen esittelyillä.

Museoviraston sanastotyö

Tutustu sanastoon

Restauroinnin polku

Restauroinnin polku -ohjeet ovat Museoviraston suosituksia säilyttävän korjaamisen hankkeen eri vaiheisiin. Ohjeet perustuvat kokemukseemme suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa.

Restauroinnin polku -ohjeisto on koottu yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja yhteistyöverkoston kanssa. Ohjeet täydentävät korjausrakentamisen yleistä ohjetarjontaa. Ohjeet on suunnattu rakennushankkeeseen ryhtyville, rakennuttamisen ammattilaisille, suunnittelijoille sekä korjaushankkeen muille osapuolille, kuten viranomaisille.

Arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa onnistumisen avaintekijöitä ovat kohdekohtainen tieto, osaaminen ja vuorovaikutus. Korjaajien tulee ymmärtää kohteen ominaisuudet ja arvot. Kohteen tilasta tulee olla selvillä. Hyvässä hankkeessa varmistetaan, että karttuva tieto ja ymmärrys välittyy myös tulevan hoidon ja korjausten käyttöön.

Restaurointi on kohteen arvon suunnitelmallista säilyttämistä ja esiin tuomista. Restauroinnin toimintatapoja voi ja kannattaa soveltaa myös muissa kuin suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa.

Tutustu restauroinnin polkuun

Näyteikkuna

Museovirasto julkaisee Korjaustaidon Näyteikkunassa esimerkkejä säilyttävän korjaamisen työstä erilaisissa korjaamisen ja restauroinnin tehtävissä, monenlaisissa kohteissa. Videot, kuvaraportit, kirjoitukset ja tapahtumatallenteet tuovat näkyviin säilyttävän korjaamisen onnistumisen keskeisiä tekijöitä – kohteeseen perehtynyttä lähestymistapaa, hyviä käytäntöjä, asiantuntemusta ja osaamista.

Näyteikkunassa julkaistaan Museoviraston tuottamia sekä viraston kanssa yhteistyötä tekevien tahojen tuottamia esityksiä rakennusperinnön hoidon, kestävän rakennuskulttuurin ja restauroinnin esimerkeistä.

Lisää tietoa Näyteikkunasta ja mukaan pääsemisestä

Tutustu Näyteikkunan artikkeleihin

Sivukartta

© Museovirasto 2022