Hyppää sisältöön

Museoviraston sanastotyö

Museoviraston sanastotyö

Korjaustaidon sanasto on osa Museoviraston sanastotyötä sekä viraston osallistumista kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön alojen sanastojen määrittelytyöhön.

Museovirasto tekee sanastotyötä yhteensovittaen sitä laajempaan julkisen hallinnon yhteiseen sanastotyöhön, jossa määritellyt terminologiset sanastot julkaistaan yhteentoimivuusalustalla. Sanastojen Rakennettu ympäristö -osiota hallinnoi ympäristöministeriö.

Museoviraston sanastotyö liittyy myös kulttuuriperintöalan ontologian kehitystyöhön, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. Museovirasto vastaa kokonaisuuteen sisältyvän Museoalan ontologian (Mao/Tao) ylläpitämisestä ja päivittämisestä.

Museoviraston sanastotyötä ja kulttuuriperintöalan sanastoja kehitetään yhteydessä alan kansainväliseen kehitystyöhön, johon Museovirasto osallistuu Suomen edustajana. Esimerkkejä tästä ovat:

  • Eurooppalainen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto. Euroopan neuvosto, Museovirasto ja Sanastokeskus TSK 2011. ISBN 978-951-616-220-4 (pdf)
  • Eurooppalainen standardi: Kulttuuriperinnön vaaliminen. Tärkeimmät yleiset termit ja määritelmät SFS-EN 15898:2019. Suomen standardisoimisliitto SFS ry, 2021.