Hyppää sisältöön

Tietoa sanastoista

Tietoa sanastoista

Suomessa toimii nykyisellään kaksi hyvin samantapaista palvelua tarjoavaa alustaa. Kansalliskirjaston ylläpitämä Finto.fi sekä Digi- ja väestöviraston ylläpitämä Yhteentoimivuusalusta (YT) ja sen osa sanastot.suomi.fi.

YT-alusta tarjoaa työkalut yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn: sanastot, koodistot ja tietomallit, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa. Keskeistä on tietosisältöjä kuvaavien tietomääritysten yhdenmukaisuus ja uudelleenkäyttö: aiemmin tehtyjä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja hyödynnetään mahdollisimman paljon.

Museoalan ontologia (Mao/Tao) toimii osana Fintoa, joka on avoin, keskitetty palvelu eri alojen yhteentoimivuutta edistäville sanastoille, ontologioille ja luokituksille (käyttöliittymä ja avoimet rajapinnat). Finto-palvelu kehittää kansallista eri tiedon alat yhdistävää ontologiainfrastruktuuria, sekä ontologioiden ja sanastojen hyödyntämisen mahdollistavia ohjelmistoja. Mao/Taon ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaa Museovirasto.

Finto.fi- ja Sanastot.suomi.fi-palveluiden ylläpidossa ja kehittämisessä on tärkeää välttää päällekkäistä työtä ja varmistaa, että määritelmät ovat yhtenäiset.

Edellisten kannattaa pitää mielessä myös jatkuvasti päivittyvä Tieteen termipankki mahdollisena hyödyllisenä lähteenä. Sivustonsa mukaan Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.