Hyppää sisältöön

Tietoa Korjaustaidosta

Korjaustaito.fi on Museoviraston ylläpitämä rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto. Sivusto on avattu helmikuussa 2022.

Sivusto on palkittu SAFA-palkinnolla vuonna 2022.

Korjaustaito.fi-sivustolle saa vapaasti linkata kaikissa säilyttävän korjaamisen yhteyksissä.

Palautetta? Kysymyksiä? Puhujapyyntöjä?

Museoviraston asiantuntijat kertovat mielellään lisää Korjaustaito.fin aiheista.

Sivuston toimituskunnan tavoitat osoitteesta korjaustaito@museovirasto.fi

Sivuston sisältö

Korjauskortit

Museoviraston korjauskortit tarjoavat tietoa ja käytännön ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen rakennuksen omistajalle ja korjaajalle.

Korjauskorttien aiheina on maassamme vakiintuneita, kestäväksi ja korjattaviksi osoittautuneita rakenteita ja rakennustapoja. Ohjeet opastavat hoitamaan, kunnostamaan ja korjaamaan vanhaa rakennusta kestävästi ja taloudellisesti, sen arvoja vaalien.

Museovirasto on julkaissut korjauskortteja 1990-luvulta alkaen. Julkaistavasta sisällöstä vastaa Museovirasto. Sisällön kirjoittamiseen ovat osallistuneet kunkin aiheen asiantuntijat.

Tutustu Korjauskortteihin

Periaatteet ja käsitteet

Rakennusten hoito ja korjaaminen perustuu viestintään. Jotta eri toimijat pitkälläkin aikavälillä osaavat toimia yhteisen tavoitteen eteen, valintoja ja toimenpiteitä on kyettävä perustelemaan ymmärrettävästi ja kuvaamaan täsmällisesti.

Korjaustaidon sanasto määrittelee rakennetun ympäristön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin keskeisiä käsitteitä. Määrittelytyö on tehty Museovirastossa yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa.

Sanastoon on sisällytetty myös Museoviraston sanastotyössä ja julkisen hallinnon yhteisessä sanastotyössä määriteltyjä kulttuuriympäristöalan käsitteitä.

Periaatteet ja käsitteet -osiota täydennetään rakennusperinnön vaalimisen ja restauroinnin valintojen perusteita avaavilla sisällöillä, kuten asiantuntija-artikkeleilla sekä muualla tai aiemmin julkaistujen alan keskeisten aineistojen esittelyillä.

Museoviraston sanastotyö

Tutustu sanastoon

Restauroinnin polku

Arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa on tärkeää kirkastaa sitä, mikä kohteessa on arvokasta ja mitä sen turvaaminen vaatii. Suunnittelun ja toteutuksen tulee perustua kohteen ominaisuuksien, arvojen ja tilan ymmärrykseen. Tuloksiltaan kestävä hanke huolehtii kartutetun tiedon ja ymmärryksen välittymisestä tulevan hoidon ja ylläpitokorjausten käyttöön.

Kohteen arvoa suunnitelmallisesti säilyttävää ja esiin tuovaa toimintaa kutsutaan restauroinniksi. Samankaltaisia tavoitteita on kaikissa korjaushankkeissa, ja restauroinnin alalla kehitetyt toimintatavat ovatkin yleisesti sovellettavissa.

Restauroinnin polku -ohjeisiin on koottu suosituksia säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Ohjeet perustuvat Museoviraston kokemukseen suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa.

Ohjeet on koottu Museovirastossa Kulttuuriympäristöpalvelut -osastolla, yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja yhteistyöverkoston kanssa. Erilaiset tarpeet on pyritty ottamaan huomioon – hankkeita on eri kokoisia, tyyppisiä ja pituisia, kohteita monen tyyppisiä. Ohjeita sovelletaan yksilöllisesti kohteen ja tilanteen mukaan.

Restauroinnin polku -ohjeisto täydentää korjausrakentamisen yleistä ohjetarjontaa. Ohjeet on suunnattu rakennushankkeeseen ryhtyville, rakennuttamisen ammattilaisille, suunnittelijoille sekä korjaushankkeen muille osapuolille, kuten viranomaisille. Tavoitteena on, että ohjeisto linkittyy alan viranomaisten korjaushankkeille tarjoamaan ohjeistukseen.

Tutustu restauroinnin polkuun

Näyteikkuna

Museovirasto julkaisee Korjaustaidon Näyteikkunassa esimerkkejä säilyttävän korjaamisen työstä erilaisissa korjaamisen ja restauroinnin tehtävissä, monenlaisissa kohteissa. Videot, kuvaraportit, kirjoitukset ja tapahtumatallenteet tuovat näkyviin säilyttävän korjaamisen onnistumisen keskeisiä tekijöitä – kohteeseen perehtynyttä lähestymistapaa, hyviä käytäntöjä, asiantuntemusta ja osaamista.

Näyteikkunassa julkaistaan Museoviraston tuottamia sekä viraston kanssa yhteistyötä tekevien tahojen tuottamia esityksiä rakennusperinnön hoidon, kestävän rakennuskulttuurin ja restauroinnin esimerkeistä.

Lisää tietoa Näyteikkunasta ja mukaan pääsemisestä

Tutustu Näyteikkunan artikkeleihin

Sivukartta

© Museovirasto 2022